13. Nurhak Kültür Şenlikleri (4) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (3) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (2) 13. Nurhak Kültür Senlikleri (1) ba?kan cocuklar ba?kan ilhami 23 nisan k?y?lar ba?kan manzara4 manzara3 manzara2 manzara1 K?z?lca manzara kaR 2017 kar 3 kar  2 09 nurhak1 NurhakHava (3) NurhakHava (2) NurhakHava (1) Personel Genel Nurhak7 Nurhak6 Nurhak5 Kamerat?n Han? yayla Tatlar Merkez Tar?m aletleri Keklik Nurhak Nurhak Merkez k?? gecesi 22 Manzara da? Manzara
Umutlu Mahallesi
MAHALLE MUHTARI: Lütfü KOZLUDERE
Tlf: 0 542 824 99410 542 824 9941
..................................

Umutlu Mahallesi;

      Umutlu, Kahramanmaraş ilinin Nurhak ilçesine bağlı bir köy iken, 2014 yılında 6360 Sayılı Kanunla Köyün tüzel kişiliği kaldırılarak, Nurhak İlçesinin mahallesi haline gelmiştir.

       Geçmişte Nurhak ilçesine bağlı Alçiçek köyünün mezrası iken, sonradan köy statüsü kazanmıştır.

    Tevekkeli (Umutlu) Engizek Dağı yakınından doğan Göksu Irmağı’nın iki kenarında bulunan Domurcuk, Kengeralan mevkiinde kurulmuş olan dağınık mezralardan oluşmaktadır. Sözlü geleneğe göre; Tevekkeliler Adıyaman’dan Konya Cihanbeyli çevresine gidip, bir süre orada yaşadıktan sonra, günümüzde Barış’a bağlı olan Hançıplak mezrasına göçmüşler. Burada geçici bir süre yaşadıktan sonra, Tevekkellilerin bir kısmı, Elbistan Kastal Köyü’ne gitmişler. Kalanlar, Nurhak ilçe merkezinde yaşıyorlar. Burada kalan Tevekkellilerin bir kolu da Engizek’e aynı sülaleden bir küme insan Kahraman Maraş merkez ilçeye bağlı Kapıçam Köyü’ne göçüp yerleşmişler. Tevekkeli köyünü kuranlar ise, Nurhak’tan göçüp geliyorlar. Kaynak kişi Tevekkeli Ali Biçer, köye gelen göçleri tarihlendiremedi. Tevekkellilerin bir kısmı Barış ve Nurhak’ta yaşamaktadırlar. Osmanlı tahrir kaynakları üzerinden yazılan bir kaynakta;

    Tevekküllü cemaati: Yörükan taifesinden olup, Halep, Adana, Ankara, Kangırı, Alaiye Sancaklarına dağılmış, bir topluluk olarak görülmektedir. (Türkay, 1979:721)

    Osmanlı kayıtlarında Tevekküllü olarak adı geçen Tevekkeli köyünün tek bir sülaleden çoğaldığını söylemektedirler.

On altıncı yüzyılda bir kazak Han’ının adı Tevekkel’dir. Tevekkel’in etrafındaki topluluklar Balkaş büyük bozkırının Türk göçebeleri olup, 1552-1556 yılları arasında Büyük Altay’ın Moğol göçebelerince yurtlarından kaçmaya zorlanmışlardır. (Kalkan, 2006: 148.149)

    Ziyaret Tepesi: Tevekkeli köyünde Domurcuk Düzü’nün üzerindeki tepeye halk ‘Ziyaret Tepesi’ adını veriyor.

   Yayla Ziyaret:  Aslında adı konmamış yayla ziyaret Anadolu’nun konar-göçer cemaatlarının tümünde vardır. Ancak; yayla, zirve, tepe adı unutulup oradaki bir erenin adıyla anılır. Köyün güneyinde Kiraz Yaylasının üzerindeki yüksek tepede Ziyaret adı verilen ve kutsanan bir mekan bulunmaktadır. Her iki ziyaret de adaklarla gidilirmiş.

   Ayran Pınarı Ziyareti: Tevekkeli köyünde Ayran Pınarı su gözesine yakın yerde diğer ziyaret yerlerine benzeyen bir ziyaret yeri daha var. Sıklıkla bu ziyarete gidilir. Bu ziyarete Pazarcık çevresinde yaşayan aşiretlerden de gelenler oluyormuş.

Kaba taşlarla çevrili olan alanlardan oluşmaktadır. Buraya ekseri hasat sonu kurban ve adaklarla geliyorlarmış.

 

*******
 Umutlu Eski İlk Okulu