13. Nurhak Kültür Şenlikleri (4) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (3) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (2) 13. Nurhak Kültür Senlikleri (1) ba?kan cocuklar ba?kan ilhami 23 nisan k?y?lar ba?kan manzara4 manzara3 manzara2 manzara1 K?z?lca manzara kaR 2017 kar 3 kar  2 09 nurhak1 NurhakHava (3) NurhakHava (2) NurhakHava (1) Personel Genel Nurhak7 Nurhak6 Nurhak5 Kamerat?n Han? yayla Tatlar Merkez Tar?m aletleri Keklik Nurhak Nurhak Merkez k?? gecesi 22 Manzara da? Manzara
Tatlar Mahallesi
MUHTARI: İsmail GÜLER
Tlf: 0 535 832 4575 - 0 538 494 8986

  ...........................

Tatlar Mahallesi; 

       Eski adı Kullartatlar´dır. Tatlar, Elbistan ilçesine bağlı bir köy iken 1990 yılında Nurhak´ın ilçe olmasıyla Nurhak´a bağlanmış ve 1994 yılında belde olmuştur. İlçe Nurhak ile arası, 11 Km. dir.

      Adını Antakya´dan geldikleri sanılan Tat obasından almış olduğu söylenmekle birlikte kesin ve net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Beldenin gerçek ismi Tatlar´dır, ancak komşu köy (Kullar) ile iç içe olması sebebiyle iki köyün ismi birlikte anılarak Kullartatlar denmiştir. Daha sonra kullar belde olunca tekrar ismi yeniden Tatlar olarak değişmiştir. Yerleşim olarak kesin ve net bir tarih bilinmemektedir, ancak kasabada ve çevresinde bol miktarda yıkılmış harabelere rastlamak mümkündür. Bulunan, Bizans ve Roma dönemine ait madeni para ve süs eşyaları ve kaya mezarlarından edinilen bilgiye göre çok eskilere dayanan bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı sanılmaktadır.

       Nurhak dağının eteklerine kurulmuş ve ortasından büyük bir kaynak çay akmaktadır. Bu çay, mahalleyi ikiye bölmektedir. Ayrıca suyunun çok soğuk olması ve mercan alabalıklarıyla yerli ve yabancı turistleri bu bölgeye çekmektedir. Bu çay, Gökalan ve Kapıdere Sürgü çayına karışarak yoluna devam eder. Bölge engebelidir. Dağları ardıç ve meşe ağaçlarıyla örtülüdür. Çok çeşit bitkiye rastlamak mümkündür. Tatlar halkının geçim kaynağı çiftçilik, hayvancılık ve ticarettir.

      Kahramanmaraş ilinin Nurhak ilçesine bağlı bir belde iken, 2014 yılında 6360 Sayılı Kanunla Beldenin tüzel kişiliği kaldırılarak, Nurhak İlçesinin mahallesi haline gelmiştir.