13. Nurhak Kültür Şenlikleri (4) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (3) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (2) 13. Nurhak Kültür Senlikleri (1) ba?kan cocuklar ba?kan ilhami 23 nisan k?y?lar ba?kan manzara4 manzara3 manzara2 manzara1 K?z?lca manzara kaR 2017 kar 3 kar  2 09 nurhak1 NurhakHava (3) NurhakHava (2) NurhakHava (1) Personel Genel Nurhak7 Nurhak6 Nurhak5 Kamerat?n Han? yayla Tatlar Merkez Tar?m aletleri Keklik Nurhak Nurhak Merkez k?? gecesi 22 Manzara da? Manzara
Tarihi Durumu
Nurhak 15 Nisan 1277yılına kadar ilhanlı imparatorluğu sınırları içinde yer almıştır.1277 İlhanlılar ile Memlükler arasında Elbistan ovasında yapılan savaşta ilhanlılara yenilmiş ve imparatorluk dağılmaya başlamıştır,imparatorlul bünyesinde bulunan tüm beyliklerbağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.Sonuç olarak Nurhak'ta yerleşen moğollarınTaraklı oymağından gelenHalil Beyliği'nin bağımsızlığını ilanından yaklaşık 60 yıl sonra 1336-1337yıllarında Selçuklu Devleti'nin de zayıflamasından yararlanarakElbistan'ı işgal etmiş ve kendisine bağlamıştır. Buda uzun sürmemiş bir yıl sonra Maraş'ta kurulan Dulkadirli Oymağına(Karaca Bey'e)mağlup olarak bölgeyi Dulkadiroğullarına bırakmıştır.Halil Beyliği'nin yerleştiği bölge Halil Beyin yurdu HALİLLİ olarak anılırHalil Bey Nursal Oğullan Beyliğ ' inden ayrılan üç kardeşin dağılımı neticesinde Nurhak'a gelmiştir.

Nurhak üç kabileden oluşup GÖYYAHAP VE ESKİKÖY mahallesinde ilk yerleşim olmuştur.Nüfus arttıkça verimli toprakları olan çevre yerlere dağınık şekilde yerleşmişlerdir. 3090 metre yüksekliğinde olan nurhak vaktiyle Barak ,Avcı Cerit,Karaburçlu Beydilli aşiretlerinin önemli yaylalarından biriymiş.
Kuruluşundan sonra nurhak tarihi Elbistan tarihi ile parelellik göstermektedir. 15 yüzyıldan ihtibaren Elbistan Dulkadiroğulları beyliğinin başkenti olarak imar edilmiştir. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine giren Elbistan Halep vilayeti , Maraş sancağına bağlı kazamerkezi vasfını sürdürürken Nurhak'ta "Nahiye" olmuştur. 1952-1954tarihleri arasında bucak müdürlüğü bünyesinde nüfus idaresi ve adliye örgütü kurulmuştur;ancak ; 1954'te her iki kuruluşta lağvedilmiştir.20 mayıs 1990 ' da idari örgütlenme içinde "ilçe merkezi" haline getirilmiştir.