13. Nurhak Kültür Şenlikleri (4) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (3) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (2) 13. Nurhak Kültür Senlikleri (1) ba?kan cocuklar ba?kan ilhami 23 nisan k?y?lar ba?kan manzara4 manzara3 manzara2 manzara1 K?z?lca manzara kaR 2017 kar 3 kar  2 09 nurhak1 NurhakHava (3) NurhakHava (2) NurhakHava (1) Personel Genel Nurhak7 Nurhak6 Nurhak5 Kamerat?n Han? yayla Tatlar Merkez Tar?m aletleri Keklik Nurhak Nurhak Merkez k?? gecesi 22 Manzara da? Manzara
Sosyo - Ekonomik Yapı
SOSYAL DURUMU :

İlçenin yerleşim birimleri sosyal yaşantı açısından gelişmiş bir yapıya sahiptir. Ayrıca şehlik ve ağalık gibi sosyal yapılar tarihe karışmıştır.İlçenin %20(Son zamanlarda bu sayı arttı)Avrupa ülkelerine işçi ve turist olarak gitmektedirler.Her yıl içinde yerli ve yabancı turist seyahat etmektedir.Yöre halkı birbireri ile oldukça iyi diyaloğ ve kaynaşma içindedir.Genelde düğünlerde kadın erkek aramaksızın halaylar çeşitli oyunlar karışık ve müşterekoynanır.İlçe merkezi ve köylerde eskiden gelenek halinde bulunan evlenme işlerinde, başlık adı altında para, kadın ve kardeş yolu gibi kalıntılar günümüzde yok olmuştur. Evlenmeler ve düğünler son derece modern bir şekilde yapılmaktadır. İlçe konut açısından modern bir yapıya doğru hızla gelişmektedir. Eski çamur harçlı taş duvar yerine betonarma, yığma-kargas binalar almaktadır.
 
EĞİTİM DURUMU:

Nurhak ilçesinde arazi ve toprağın kısıtlı olması ekonomik düzeyin iyi olmaması bireyleri daha çok okumaya yönlendirmiştir.
İlçenin eğitim seviyesi her geçen yıla göre artmaktadır. Okur-yazar oranı %75-85 arasında değişmektedir. Temel eğitim süreçlerinde halk eğitim kurumunun verdiği hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetler arasında nakış, dikiş, çocuk bakımı gibi benzeri kurslar açılmaktadır. İlköğretim, lise ve üniversite düzeyinde pek çok öğrenci mevcudu yer almaktadır. İlçede bir lise dokuz ilköğretim okulu vardır. Yörede Nurhak İlköğretim Okulu’nun kütüphanesi ve Halk Kütüphanesi olmak üzeri iki kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca bir radyo kanalı, bir sağlık ocağı hizmet vermektedir. Sağlık ocağında 3 doktor, 2 sağlık memuru, 3 ebe, 4 hemşire görev yapmaktadır.

SANAT DURUMU:

İlçe merkezi ve köylerinde el sanatları olarak kilim, çuval ve halı dokuması gibi sanatlar gelişmektedir. Renga renk yapılan nakışlı kilimlere halk arasında ‘Evdirme’ denilmektedir. Nurhak yöresi Kilimleri: daban(taban) kilimi, duvar kilimi, tahtalı(çubuklu) kilim, çangallı kilim, makat kilimi, yük kilimi, saklı kilim, beşiklik kilim, ilikli kilim, yastık, heybe ve çuvaltürleri.

EKONOMİK DURUMU:

Tarım:

Tarım büyük oranda yöre insanının tek ekonomik faaliyet koludur. İlçede sanayi faaliyetinin olmayışı ve hizmet sektörünün pek gelişmemiş olmasından dolayı nüfusun büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşır. İlçede 12-837 hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Bu arazinin 9-947 hektarı kıraç, 2890 hektar ise sulu tarım arazisidir.Tarım alanlarının dağılımını etkileyen diğer bir faktör yüzeysel şekillerdir. Yetiştirilen ürünler Nurhak ilçesinde ekimi yapılan ürünler içinde gerek ekiliş alanları gereksede yetiştirilen ürünler bakımından tahıl bitkileri üst sırayı almıştır.

Bahçecilik:

Sebzecilik faaliyetleri genelde ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Ticari olarak yapılan tek tarımsal faaliyet meyve üretimidir.
Hayvancılık: Hayvancılık tarımsal faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. İnceleme alanı bulunan bütün bölgelerde hayvancılık faaliyetleri görülmektedir. Yüksek yerlerde mera hayvancılığı yapılırken ovalık alanda ahır hayvancılığı yapılmaktadır. İlçede küçükbaş, büyükbaş, kümes hayvancılığı ve arıcılık yoğun bir şekilde yapılmaktadır.