13. Nurhak Kültür Şenlikleri (4) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (3) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (2) 13. Nurhak Kültür Senlikleri (1) ba?kan cocuklar ba?kan ilhami 23 nisan k?y?lar ba?kan manzara4 manzara3 manzara2 manzara1 K?z?lca manzara kaR 2017 kar 3 kar  2 09 nurhak1 NurhakHava (3) NurhakHava (2) NurhakHava (1) Personel Genel Nurhak7 Nurhak6 Nurhak5 Kamerat?n Han? yayla Tatlar Merkez Tar?m aletleri Keklik Nurhak Nurhak Merkez k?? gecesi 22 Manzara da? Manzara
Maraş'ta Sivricehöyük Önergesi Reddedildi (Yeni Çizgi Gazetesi)
Maraş’ta AKP’liler Sivricehöyük önergesini reddetti
 

KAHRAMANMARAŞ- YENİ ÇİZGİ; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde
bulunan CHP Meclis Gurubu yöre halkını tepkisine yol açan Sivricehöyük
Mahallesinde yapılmak istenen Suriye Kampı Kurulmamasıyla ilgili “Meclis
İnceleme Komisyonu” Kurulması için öneri sundu. Öneri MHP’nin desteğine rağmen
AKP’lilerin oyları ile RED edildi.

Sivricehöyük Mahallesinde Yapılmak İstenen Suriye Kampıyla ilgili CHP Nurhak
Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Akkuş, meclis üyesi
Aslan Palalı, Hüseyin Per, Ali Genç yöre halkını huzursuz eden bu konuyla ilgili
olarak “Meclis İnceleme Komisyonu” Kurulması için meclis başkanlığına öneri
sundu. yeni çizgi gazetesi. CHP’lilerin Önerisi şöyleydi;

Suriye’deki iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriye vatandaşı yurdundan ayrılarak
mülteci durumuna düşmüştür. Bu mülteci hareketinden ülkemiz, yerelde de kentimiz
fazlasıyla etkilendi. Şimdi şehrimizdeki mültecilerden yirmi yedi bin kadarı beş
bin nüfusun yaşadığı Sivricehüyük mahallesine yerleştirilmek isteniyor. Bu karar
Sivricehüyük’ü, Sivricehüyük olmaktan çıkarıp orda yaşayan halkı kendi
topraklarına yabancı durumuna düşürecektir. Suriyeli sığınmacılara iyilik
yaparken kendi vatandaşlarımızın cezalandırılması anlamına gelmektedir. Bu
oranda bir nüfus yapısının değişikliği hiçbir yerde olumlu sonuç vermez.

Öreğin yetmiş bin nüfuslu Türkoğlu ilçemize üç yüz bin göçmen yerleştirilirse
Türkoğlu, Türkoğlu olmaktan çıkar. Bu karar değiştirilmezse Sivricehüyük artık
bir Suriye yerleşim bölgesi olacaktır. Ayrıca söz konusu kamp alanı mera vasfı
taşımaktadır. Vatandaşın kamu olarak faydalandığı alanı da kısıtlanacak ve
vatandaş geçinemez duruma gelecek. Buradaki karşı çıkış ekmeğin, aşın, huzurun
kaybolmasına itirazdır. Hiçbir siyasi kaygı gözetmeksizin yapılan bu haksızlığa
hep birlikte mecliste grubu bulunan bütün meclis üyeleri olarak ilimizin
kardeşlik ve barışının devamı için karşı duralım. Temennimiz odur ki Suriye’de
ki savaş en kısa zamanda sona erer bu insanlarda kendi topraklarına dönerek
mutlu bir yaşam sürerler. Kendi yurtlarına dönünceye kadar da şimdiki
yaşadıkları çadır kentin imkânlarının iyileştirilerek ve kapasitesi artırılarak
burada kalmaları bizce en doğru olanıdır. Bu konuda meclisinde Sivricehüyük
halkının yanında yer aldığını bildiren bir karar alması, olayın ortak akıl ve
ortak vicdan yoluyla çözülmesi ve sorunun yerinde incelenmesi için her siyasi
partinin de içinde bulunduğu bir inceleme komisyonunun kurulmasını talep
ediyoruz.” şeklinde.

Ancak verilen teklif oybirliği ile gündeme alınmasına ve MHP Grubunun öneriye
destek vermesine rağmen oy çoğunluğu ile RED edildi.  (YENİ ÇİZGİ)