13. Nurhak Kültür Şenlikleri (4) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (3) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (2) 13. Nurhak Kültür Senlikleri (1) ba?kan cocuklar ba?kan ilhami 23 nisan k?y?lar ba?kan manzara4 manzara3 manzara2 manzara1 K?z?lca manzara kaR 2017 kar 3 kar  2 09 nurhak1 NurhakHava (3) NurhakHava (2) NurhakHava (1) Personel Genel Nurhak7 Nurhak6 Nurhak5 Kamerat?n Han? yayla Tatlar Merkez Tar?m aletleri Keklik Nurhak Nurhak Merkez k?? gecesi 22 Manzara da? Manzara
Coğrafi Özellikleri

KAHRAMANMARAŞ / NURHAK

Kahramanmaraş İlçeleri Yüzölçümü

MEMLEKETİMİN YÜZÖLÇÜMÜ..

K.MARAŞ 14.520 km2
1- MERKEZ 3.017 km2
2- ELBİSTAN 2.201 km2
3- GÖKSUN 1.942 km2
4- AFŞİN 1.502 km2
5- PAZARCIK 1.253 km2
6- ANDIRIN 1.202 km2
7- NURHAK 1.028 km2
8- TÜRKOĞLU 660 km2
9- EKİNÖZÜ 656 km2
10- ÇAĞLAYANCERİT 470 km2

Binboğa dağlarının doğusunda olan Nurhak Dağı,Türkmenler arasında efsanevi ve meşur bir dağdır.

Ceyhan suyunun gözünden ve Kuzey doğusundan güney batısına doğru K.Maraş ve saf dağlarında Amanoslara bağlanan,bu sıra dağların tam ortasındaki yaylaya Nurhak Dağı ismi verilmiştir.İlçe bu dağ eteğinde bulunduğu için bu adı almıştır.Nurhak Dağının geceleri parlamasından dolayı nur var denilerek NUR-DAĞI,NUR-HAK Nurhak adını almasına naden olmuştur.
Sınırları içinden Göksu çayı, Degirmen deresisuyu, Kullar-Tatlar suları geçmektedir.Denizden yüksekliği 1.500 metredir.

Elbistan ilçemerkezine 44 km uzaklıkta olan Nurhak 37-30 doğu ve 38-00 kuzey enlem ve boylamları arasında kalır.İlçenin jeolojik yapısına bakıldığında palajoik ve senezaik yaşlıdırlar.Topoğrafik güneyden kuzeye doğru yükselen bir yapı göstermektedir.Yerleşimin kuzeyi yükseldikçe bitki örtüsü cılızlaşan yüksek dağlar ile kaplıdır.
Nurhak'ta karasal iklim hüküm sürer,yazları kurak ve sıcak kışları şse kar yağışlı ve soğuk,genellikle tipi şeklinde görülmektedir.Bu tür iklimin görülmesine rağmen Nurhak Dağı eteklerindeki çam ormanları ve dar yerlerdeki buzgibi pınarları insana hayat verecek kadar güzeldir.Fakat bugunkü koşullarda Nurhak dağlarındaki bitki örtüsünün yoğunluğunu görmek pek mümkün degildir.Güneyinde kalan Engizek Dağlarında karaağaç,ardıç,meşe gibi agaçlar bitki örtüsü içerisinde yer alır büyük bir kısmı kesinlikle yok olmaktadır.
Ortalama sıcaklığı 9-8 Colan ilçede aktüel basınç 886-1 mb'dir.Hakim rüzgar yönü kuzeyden esen rüzgarlardır.

Nurhak dağınık bir yapıya sahiptir.Yurt dışına gidip gelmeler çok olduğundan nüfus hakkında pek güvenili sayım sonuçları yoktur.Bununla beraber Nurhak nüfusu en son 2000 yılı nüfus sayımlarına göre 8118 kişi olarak tespit edilmiştir.Nurhakta diğer geri kalmış yörelerimiz gibi nüfus planlamasına önem vermediğinden dolayı aileler kalabalıktır.Ortalama her ailede altı yedişer kişi bulunmaktadır.

İlçe mekezindeki mesken tiplerine bakacak olursak 25-30 yıl öncesine kadaryığma taş duvarlardan yapılmış,üzeri toprakla örtülen ve dam olarak tabir edilen evlerden oluşmaktadır.Bu evler bir veya iki katlı olarak inşa edilmiştir;ancak belediye teşkilatı kurulduktan sonra pilanlı betonnarma binalar yapılmıştır.
Günümüzdeeski taş evler hayvancılıkla uğraşan aileier tarafından kullanılmaktadır.İlçeye bağlı köylerdeki meskenleerde genellikle taş evlerden oluşmaktadır.Son yıllarda sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak betonarma binalar inşa edilmeye başlanmıştır.(Güvercin 1998)