13. Nurhak Kültür Şenlikleri (4) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (3) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (2) 13. Nurhak Kültür Senlikleri (1) ba?kan cocuklar ba?kan ilhami 23 nisan k?y?lar ba?kan manzara4 manzara3 manzara2 manzara1 K?z?lca manzara kaR 2017 kar 3 kar  2 09 nurhak1 NurhakHava (3) NurhakHava (2) NurhakHava (1) Personel Genel Nurhak7 Nurhak6 Nurhak5 Kamerat?n Han? yayla Tatlar Merkez Tar?m aletleri Keklik Nurhak Nurhak Merkez k?? gecesi 22 Manzara da? Manzara
Biçin Mahallesi
MAHALLE MUHTARI: Kenan CERİTLİ

Tlf: 0 536 747 98090 536 747 9809

..................................

Biçin Mahallesi;

      Biçin, Kahramanmaraş ilinin Nurhak ilçesine bağlı bir köy iken, 2014 yılında 6360 Sayılı Kanunla Köyün tüzel kişiliği kaldırılarak, Nurhak İlçesinin mahallesi haline gelmiştir.

       Nurhak ilçe merkezinin dokuz kilometre güneyinde Karatepe mevkiinde eski bir medeniyete ait iken ören olmuş yerleşim yeridir. İki yüz elli yılı aşkın bir süre önce kurulmuştur.

       Çamrak ve Haramideresi adlı iki mezrası bulunmaktadır. Ancak mezralar göç nedeniyle yerleşime kapanmak üzeredir.

Ceritler: Cerit obalarından Doğrular ve Paltalar adlı ailelerin çocuklarıdırlar.

Mollaibrahimler: Hüseyinceler de diye bilinen aileler Nurhak’a göçmüşlerdir.

Mevkii adları: Ceritli Omar’ın Yüce, Bağırsak Deresi, Çamrak, Harami,  Koyunyolu, Kızılyazı, Çapıl Sırtları, Temürlerin Kale, Pireyin Kalesi, Göksu Çayı, Kervan Yolu, mahalle sınırları içerisinde çok sayıda su değirmenlerinin kalıntıları vardır. Göksu çayında yetişen yöre halkının Mercan Alası adını verdiği çok lezzetli tatlı su balığı yetişmektedir.

Yaylaları: Çatalardıç, Kaklıkdere, Havutlu, Harami, Topoğların Sırtlarıdır.
Ziyaret Yerleri: Hasandüşen Tepe: Bir taş çevirme içerisinde yetişmiş meşe ağacıdır.
Hırsızpınarı: Etrafı kaba taşlar ile çevrili bir alanda yetişmiş meşe ağacıdır.
Kepirli Tepe: Kutsiyetine inanılan dört kesme taştır.
Lakaplar: Perişan Ali, Ceritli Halil, Temür Halil, Damburacı Goca, Altındiş Goca, Gıllo Ahmet.

       Biçin mahallesinde yaşayanlar, hazırcevap kişiler olarak bilinir. Halk belleğinde,  Biçinliler ile ilgili hayli anı, fıkralar bulunmaktadır. Onlardan birisi şöyle: On iki eylül darbesinin yoğun baskılarının yaşandığı bir dönemde, iki Biçin’li ava gider. Avcıların önlerine bir tavşan çıkar. Tavşanı kovalamaya başlarlar. Tavşan doğru karakola doğru gitmektedir. Tavşanı karakola ulaşmadan yakalayan Biçin’li avcılardan birisi , Aha…!der,  karakola şikayet edeceksin de, eline ne geçecek... Başka bir anı: Yol kenarında evi bulunan birisi At' ını yola yakın bağlar, yoldan geçmek isteyen bir yabancı tereddüt eder. Acaba yoldan geçerken at tekme atar mı diye ve geçer. Geçtikten sonra orada oturan hayvan sahibine sorar at' ınız tekme atar mı? Vatandaş cevap verir. Niye soruyorsun ki, yarında mı buradan geçeceksin.       


*******