13. Nurhak Kültür Şenlikleri (4) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (3) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (2) 13. Nurhak Kültür Senlikleri (1) ba?kan cocuklar ba?kan ilhami 23 nisan k?y?lar ba?kan manzara4 manzara3 manzara2 manzara1 K?z?lca manzara kaR 2017 kar 3 kar  2 09 nurhak1 NurhakHava (3) NurhakHava (2) NurhakHava (1) Personel Genel Nurhak7 Nurhak6 Nurhak5 Kamerat?n Han? yayla Tatlar Merkez Tar?m aletleri Keklik Nurhak Nurhak Merkez k?? gecesi 22 Manzara da? Manzara
Belediye Personeline Eğitim

E-­Belediye Bilgi Sistemi Projesi kapsamında geliştirilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) modüllerinin kullanımı ve e-belediye modülleri hakkında belediye personeline Kurumumuz bilişim sorumlusu Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin OLGUNSOY tarafından eğitim verildi.