13. Nurhak Kültür Şenlikleri (4) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (3) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (2) 13. Nurhak Kültür Senlikleri (1) ba?kan cocuklar ba?kan ilhami 23 nisan k?y?lar ba?kan manzara4 manzara3 manzara2 manzara1 K?z?lca manzara kaR 2017 kar 3 kar  2 09 nurhak1 NurhakHava (3) NurhakHava (2) NurhakHava (1) Personel Genel Nurhak7 Nurhak6 Nurhak5 Kamerat?n Han? yayla Tatlar Merkez Tar?m aletleri Keklik Nurhak Nurhak Merkez k?? gecesi 22 Manzara da? Manzara
Belediye Başkanımız İlhami BOZAN'dan Belediyeler Birliklerine HES çağrısı
Başta Türkiye Belediyeler Birliği, İç Anadolu Belediyeler Birliği, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği olmak üzere tüm doğa-çevre dernekleri, sivil toplum kuruluşlarına Belediye Başkanımız İlhami BOZAN'ın çağrısıdır; ''T.C. Anayasası, 56. Madde: "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir," der. 
Yıllardır Göksu çayı ve etrafındaki tarım arazileri yaylalar ve meralar; Elbistan, Nurhak, Ekinözü, Pazarcık, Çağlayancerit ilçelerinin tarım ve hayvancılık alanında en büyük geçim kaynağı konumundadır. Daha önceden yapılan ve yenilerinin yapılması planlanan HES projeleri, yıllardır hayvancılıkla geçimlerini sağlayan yetiştiricilerimizi, üreticilerimizi mağdur etmektedir. HES projeleri ile bölgede yoğun olarak yapılan hayvansal ve çevresel üretim zarar görecek, çevre ilçelerimiz ve Nurhak üreticileri dışarıya göç verecek, işsizlik artacak ve yerli üretim büyük zarar görecektir.
Bu nedenlerden dolayı HES  projelerinin yapılmaması, ilçemize, bölgemize ve ülkemize önemli katkıları olacaktır.
Bu konuda desteklerinizi ve katkılarınızı bekliyorum.