13. Nurhak Kültür Şenlikleri (4) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (3) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (2) 13. Nurhak Kültür Senlikleri (1) ba?kan cocuklar ba?kan ilhami 23 nisan k?y?lar ba?kan manzara4 manzara3 manzara2 manzara1 K?z?lca manzara kaR 2017 kar 3 kar  2 09 nurhak1 NurhakHava (3) NurhakHava (2) NurhakHava (1) Personel Genel Nurhak7 Nurhak6 Nurhak5 Kamerat?n Han? yayla Tatlar Merkez Tar?m aletleri Keklik Nurhak Nurhak Merkez k?? gecesi 22 Manzara da? Manzara
Barış Mahallesi
MAHALLE MUHTARI: Hayri YÜKSEL
Tlf: 0 542 475 10820 542 475 1082


Barış Mahallesi;

        Barış Mahallesi belde iken kendine bağlı dört köy ile bu köylere bağlı 16 mezrası vardı. xone ve molebutton Hançıplaklar mahallesi, qopon Alçiçek mahallesi, Derbent mahallesi ve miralıDeğirmenkaya mahallesi ve mezraları yaz aylarında önemli bir nüfus artışı yaşar.

Belde 1277 yılına kadar İlhanlı İmparatorluğu içinde yer almıştır. 1277 yılında Malikliler ile İlhanlılar arasında Elbistan ovasında çıkan savaş sonunda Mağlûp olan İlhanlı imparatorluğu bünyesindeki beylikler dağılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 1336 yıllarında Anadolu Selçuklu devletinin zayıflamasından yararlanan Moğollar bölgeye yerleşmişlerdir. Daha sonra bölge Dulkadiroğulları Beyliğinin yönetimi altına girmiştir. Alçiçek mahallesindeki Zillihan kalıntılarından edinilen çeşitli bulgulara dayanarak bölgenin tarihi İpek yolu üzerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Burada bulunan bir höyük Adana Kültür ve Tabiat varlıklarının koruma kurulunca 1. Derece Sit alanı ilan edilmiş ve yakın çevresi de 3. Derece de koruma kuşağı olarak belirlenmiştir. Bunların dışında bölgede herhangi bir doğal ve arkeolojik sit alanı bulunmamaktadır. Beldenin Güney doğusunda yer alan Nurhak ilçesinin 12 Km. Kuzey doğusunda yer alan Elbistan İlçesine 30 Km. uzaklıktadır. Oldukça yüksek eğimli bir yerleşim alanına sahip olan belde 300- 1600 M. Kodları arasında kuruludur. Bölgede yüksek eğimli birçok kuru dere yatağı bulunmaktadır.

        Belde mahallelerinde bulunan ilkokullar kapatılarak Derbent mahallesinde belediye binasının yanında yapılan ilköğretim okulu bölgedeki diğer okulların öğrencilerini kendi bünyesinde toplamıştır. Böylece beldedeki ilköğretim daha sağlıklı bir yapı kazanmıştır.

            Mahallede genel olarak tarım ve hayvancılık yapılmaktadır.

            Barış Mahallesi yerleşim olarak dağınık bir yapı sergilemektedir. Bu durum mahalleye yapılacak hizmetleri zorlaştırmaktadır. Yaz aylarında Avrupa’dan bölge halkı ile yakın akrabalık ilişkileri olan insanlar gelmekte ve bölgenin yaz nüfusu artmaktadır. Bu insanlar, bölgenin ekonomisine ve bölge halkının eğitimine ve kültürel gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır. Mahallede 2 adet türbe, 1 Adet Cem Evi ve 1 adet Kültür ve Dayanışma Evi bulunmamaktadır. Mahallede sağlık hizmetleri bir hemşire ile eski belediye hizmet binasının giriş katında sağlık ocağı hizmeti verilmektedir.

          Kahramanmaraş ilinin Nurhak ilçesine bağlı bir belde iken, 2014 yılında 6360 Sayılı Kanunla Beldenin tüzel kişiliği kaldırılarak, Nurhak İlçesinin mahallesi haline gelmiştir.

***************

Barış-Zillihan

Barış-Zillihan (Kültür ve Dayanışma Evi)

Barış-Alçiçek

Barış-Alçiçek

Barış-Alçiçek

Barış-Alçiçek

Barış-Alçiçek

Barış-Alçiçek

Barış-Alçiçek

Barış-Değirmenkaya

Barış-Değirmenkaya

Barış-Değirmenkaya (Halil Baba Türbesi)