13. Nurhak Kültür Şenlikleri (4) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (3) 13. Nurhak Kültür Şenlikleri (2) 13. Nurhak Kültür Senlikleri (1) ba?kan cocuklar ba?kan ilhami 23 nisan k?y?lar ba?kan manzara4 manzara3 manzara2 manzara1 K?z?lca manzara kaR 2017 kar 3 kar  2 09 nurhak1 NurhakHava (3) NurhakHava (2) NurhakHava (1) Personel Genel Nurhak7 Nurhak6 Nurhak5 Kamerat?n Han? yayla Tatlar Merkez Tar?m aletleri Keklik Nurhak Nurhak Merkez k?? gecesi 22 Manzara da? Manzara
Ağcaşar Mahallesi
MAHALLE MUHTARI: Cuma YILMAZ
Tlf: 0 543 476 1109

.....................

Ağcaşar Mahallesi; 

Nurhak ilçesine 27 km uzaklıktadır. Mahalle, Nurhak merkezinin kuzeyinde yer almaktadır. Mahallenin doğu ve güneyinde Nurhak Dağları, kuzeyinde ise Barış mahallesi yer almaktadır

Mahallede, ilköğretim okulu yoktur. Fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur.

Mahallenin batısında geçmişte çok önemli olan İpek Yolu’nun bir kolunun güzergahı vardır. Bu yol güneyde Şam-Halep ‘den kuzeye doğru Orta Anadolu ve Orta Karadeniz limanlarına kadar gider.  Bu yoldan dolayı burası bir geçiş noktasıdır. (Ayrıca bugünkü Derbent Dere’si olarak bilinen mevki, tarihi kayıtlarda Ağca Derbent adıyla belirtilmiştir.  Bu tarihi ifade buranın önemli bir geçiş noktası olduğunu kanıtlamaktadır.) Ayrıca bugünkü Zillihan (Şuanda Barış mahallesi içinde yerleşim yeri) güney cephesindeki Kalfa mevkiinde 1276 yılında Moğol ordularıyla Memlük ordularının savaştığı yerdir.  Selçuklu kayıtlarında da şöyle bir tarif mevcuttur; Moğol ordularının Memlük ordularına yenildikleri yer Albistan(Elbistan) Kalfa çayırı’dır. Bahsedilen yer bugünkü Nurhak‘ın Zillihan yerleşim yerinin sınırlarında olan Kalfa çayırında olmuştur.  O günkü savaş şartlarına bakıldığında Kalfa çayırı Zillihan sınırları içindedir. Kalfa Mevkii’nde aynı yol üzerinde ünlü Zillihan harabeleri vardır. Zillihan, tarihi çok eski bir handır. Dulkadiroğlu Beyliği zamanında Alaaddin-devle Bey Zillihan ve Ağca Derbent Geçiti’ne özel alaka beslemiştir. Daha sonra osmalı İmparatorluğu aynı hassasiyetini korumuştur.

Mahalledeki tarihi ve arkeoljik bulgulara gelince; Köyün yukarı üst kısmındaki tepede  yığma bir höyük vardır. Bu höyük köye bakan tarafta rüzgar alan yöndedir.  Burada yel değirmeni yeri ve değirmen taşları vardır. Höyüğün arka cephesindeki alt kısmında bol miktarda topraktan pişirilmiş çömlek parçaları çıkmaktadır. Büyük olasılıkla bu bölge yerleşim yeri halkının çömlek imalatı yaptığı alandır.  Höyük çevresinde zaman zaman özellikle Roma Dönemi’ne ait bakır para ve gümüş para bulunmaktadır.  Höyüğün arka kısmında kısmen killi yığma toprak ve kısmende yanmış küllü malzemeler bulunmaktadır.  Höyükte dolgu için kullanılan malzemeler ise şöyledir; Yanmış kül tabakası, dolgu moloz taş, dolgu tabii kül toprak, kıs ile örtülmüş taş duvar izleri ve kanıtları görülmektedir.

Tarla ve bahçe çalışması sırasında kimi yerlerde yaklaşık 50-100 cm arasındaki derinlikten sonra yeraltından yapı temelleri çıkmaktadır. Bu yapı temelleri çok sağlam ve büyük yontma taşlarla yapılmaktadır.  Temellerdeki taş duvar örme şekli çok sağlam ve teknik biçimde örülmüştür.  Keza aşağı kesimde bugün varolan okulun yeri ve etrafı eski yerleşim yeridir.

Roma Latin harfleri ile yazılmış bir taş kitabe vardır. Keza bazı taşlarda çizgili işaretler var. Bu çizgili işaretler çivi yazısına benzemektedir.

Köyün yayla kısmında Kilise yurdunda bugün bir Kilise harabesi vardır.  Bölge halkı arasında burası Kilise (Kilisk) olarak bilinir. Büyük olasılıkla Kilise değil bir gözetleme yeridir.  Yapı şekline, yer seçimine bakıldığında Kilise olmadığı, bir gözetleme yeri olduğu anlaşılmaktadır.  Gerçek Kilise yeri ise söz konusu harabenin Kuzey Batı yönündeki derenin içinde eski çamaşırcılar (Kınciyon) çeşmesinin alt kısmındadır.  Bugün halen bu yerde yapı ve harabeler kısmen mevcuttur.  Bu anlamda buradaki kilise için yer seçimi derenin içi olduğu daha olasıdır.  Var olan Gözetleme kulesinin yapı şekline ve malzeme seçimine bakıldığında yapı en az 1500 yıllıktır. Mahalle mezarlığında oldukça büyük eski mezar taşları var.

Yörenin tarihi kronolojisinden mevcut bulgulara göre; yörede şu medeniyetler yaşamıştır. Hitit, Sümer, Asur, Kommagene, Luviler, Lidya, Frigya, Medler, Persler, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar yer almaktadır

Ağcaşar Kahramanmaraş ilinin Nurhak ilçesine bağlı bir köy iken, 2014 yılında 6360 Sayılı Kanunla Köyün tüzel kişiliği kaldırılarak, Nurhak İlçesinin mahallesi haline gelmiştir. 

***************


.....................